Warning: Use of undefined constant full - assumed 'full' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/Polonia_Logistyka/functions.php on line 262
CSR
CSR

Kodeks Etyczny CSR

Polonia Logistyka – to firma aktywna w działaniach społecznie pożytecznych. Pomaga i wspiera finansowo instytucje pożytku publicznego, lokalne akcje i wydarzenia, nietuzinkowe osoby z pasją.

Wymiar prawny

W Polsce podejście takie systematyzuje norma PN-ISO 26000. Zgodnie z informacjami dostarczanymi przez ministerstwo gospodarki, norma ta została opracowana w 2010 roku przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną, jako przewodnik dla organizacji w zakresie stosowania zasad odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. PN-ISO 26000 definiuje csr jako odpowiedzialność organizacji za podejmowane decyzje i działania na rzecz społeczeństwa i środowiska, poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie w kluczowych obszarach, takich jak:

 • ład organizacyjny
 • prawa człowieka
 • praktyki z zakresu pracy
 • środowisko
 • uczciwe praktyki operacyjne
 • zagadnienia konsumenckie
 • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej

Norma PN-ISO 26000 nie jest normą systemu zarządzania i nie jest przeznaczona do certyfikacji. Jednak Polonia Logistyka sp. z o.o. konsekwentnie wdraża takie działania systemowe . Od 2014 roku bierze udział w projekcie CSR – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu- finansowanym z funduszy UE przez PARP.

Efektem unijnego projektu są

 • opracowany i wdrożony „Kodeks etyczny Polonii Logistyki”
 • zbudowany „System monitoringu opinii i oczekiwań kierowców”
 • przeprowadzone szkolenia wewnętrzne
 • rozwój i zarządzanie zasobami ludzkimi

Konsekwentne i wspierające innych działania na rzecz csr, bardzo dobrze pozycjonuje Polonię Logistykę Sp. z o.o. Buduje jej wizerunek, jako firmy odpowiedzialnej, odnoszącej sukcesy biznesowe, wrażliwej społecznie, szanującej innych.

 

Kodeks Etyczny CSR – do pobrania

Certyfikat_CSR_potw_udział_w_projekcie

Certyfikat_CSRCertyfikat_CSR_System Monitoringu Opinii i Oczekiwań Kierowców Certyfikat_CSR_PRZEPROWADZENIE _SZKOLEŃ_rozwój_i_zarzadzanie_zasobami_ludzkimi Certyfikat_CSR_Szkolenia CSR EFEKTYWNA FIRMA ODPOWIEDZIALNA SPOŁECZNIE ROLA KODEKSU ETYCZNEGO