Współpraca

Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią przyjętej przez Polonia Logistyka Sp. z o.o. polityki prywatności i cookie i akceptuję jej postanowienia.

Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią obowiązujących w Polonia Logistyka Sp. z o.o. zasad przetwarzania danych osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że przekazanie przez formularz kontaktowy moich danych stanowi dobrowolną zgodę, którą mogę wycofać w każdym momencie, bez podawania przyczyny i nie wpływa to na zgodność przetwarzania przez wycofaniem zgody.