Aktualności
< POWRÓT

Praktyki zaliczone

31. 03. 2014

Dorośli się porozumiewają- uczniowie korzystają. Dobrym przykładem dobrej współpracy na niwie edukacji i biznesu są partnerskie relacje między Zespołem Szkół Ekonomicznych w Dąbrowej Górniczej, a firmą Polonia Logistyka. Nie jedynym tego akcentem- ale ważnym i dobrze rokującym na przyszłość- są praktyki zawodowe, które uczniowie szkoły odbywają w przedsiębiorstwie. To istotny akcent edukacyjny dla młodych ludzi. Bo szkoła daje podwaliny teoretyczne, ale zakład pracy- kompetencje praktyczne.

Każdy uczeń miał swojego opiekuna i każdy otrzymał szansę zapoznania się z wszystkimi aspektami związanymi z logistyką. Przyglądał się pracy w dziale handlowym, transportu, spedycji. Poznał regulaminy, procedury, organizację pracy. Takie praktyki wpisują się w politykę naszej firmy. Uczymy od podstaw i bardzo chętnie zatrudniamy ambitnych , dobrze rokujących młodych ludzi. ” powiedział Jakub Kokot, dyrektor Polonii Logistyki

W lutym P.L. była poligonem kompetencji dla trzech uczniów z III klasy technikum ZSE, kształcących się na logistyków. Miesięczna praktyka to dla nich ważny „przedmiot” szkolny- choć zaliczany poza murami szkoły.

Jakub Głowacki „Poznałem pracę przedsiębiorstwa od środka. Zweryfikowałem swoją teoretyczna wiedzę. Nauczyłem się obsługi systemów logistycznych, giełdy transportowej, czytnika kodów kreskowych oraz kompletacji zamówień. Najbardziej spodobała mi się praca dyspozytora i spedytora. Teraz wiem, że chciałbym w przyszłości pracować na takich stanowiskach.

Paweł Różycki „ Bardzo się cieszę, że mogłem być na takich praktykach. Z ciekawością przyglądałem się ludziom pracującym w zawodzie, który i ja chciałbym wykonywać. Teraz wiem o wiele więcej. Przefiltrowałem swoje obserwacje przez to, czego dowiedziałem się z książek, w szkole, od nauczycieli. Przyznaję, że i sam się po cichu oceniałem, sprawdzając, na ile moje wiadomości z podręczników były przydatne. Nie zawsze ten bilans był na moją korzyść. Jednak co praktyka, to praktyka… Trafiłem na bardzo cierpliwego opiekuna, któremu chciało się mną zajmować, odpowiadać na pytania, tłumaczyć. I to jemu właśnie wiele zawdzięczam.”

Jakub Mazur „ Czym jest logistyka, dlaczego jest ważna i co ułatwia- dowiedziałem się w „działaniu”- na konkretnych przykładach, w konkretnej firmy. Będąc w samym centrum różnych działań logistycznych, prześledziłem cały proces, każde jej ogniwo. Podglądałem pracę ludzi, którzy- choć pracują osobno- są ze sobą powiązani. Przekonałem się, ile zależy od decyzji jednej osoby, jej kompetencji, profesjonalizmu. Zrozumiałem, że w logistyce bardzo potrzebna jest wiedza, doświadczenie. Ale też dobre systemy, które ułatwiają koordynację, zarządzanie, nadzór.”