Aktualności
< POWRÓT

Polonia Logistyka – ekologia to nie tylko CO2

15. 04. 2014

W najnowszym numerze Truck&Business Nr 39 Luty-Marzec 2014 ukaże się artykuł

Truck&Business

Działania związane z ochroną środowiska- a przede wszystkim ograniczenie negatywnego wpływu skutków transportu drogowego- są dla Polonii Logistyki jednym z najważniejszych aspektów polityki csr. Proekologiczna świadomość ma wielowymiarowy sens. I daje firmom transportowym nie tylko korzyści wizerunkowe. Nie jest też wyłącznie elementem budowania marki.

Praca u podstaw

Polonia Logistyka od wielu lat działa na wielu płaszczyznach, by cele jakie sobie postawiła, były osiągalne i realizowane jak najlepiej.

Podstawowy problem to emisja dwutlenku węgla przez liczny tabor. Minimalizacja zanieczyszczeń powietrza jest możliwa dzięki konstruktywnym rozwiązaniom. Najbardziej wpływają na to ekologiczna jazda i ekologiczne pojazdy, spełniające wysokie normy emisji spalin. Euro 5 jest najniższą klasą naszych samochodów. Nie używamy taboru starszego niż 4 lata. Dzięki temu eliminujemy ryzyko awarii związanych np. z wyciekami, których zły wpływ na środowisko naturalne jest oczywisty.

Emisję spalin skutecznie zmniejsza bieżąca kontrola tras przez doświadczonych dyspozytorów. Pomaga w tym wykorzystanie zaawansowanych narzędzi IT klasy B2B.

Taka analiza eliminuje puste przebiegi oraz niepotrzebne (nadmiarowe) kilometry, wynikające z błędów kierowców.

Dzięki nowoczesnym systemom telemetrycznym dyspozytor opracowuje i ustala trasę jazdy, wskazując także miejsca tankowania. To eliminuje możliwość pomyłek osoby prowadzącej pojazd.

Niezależnie od tego pracę każdego kierowcy ocenia system, a analityk dostaje najważniejsze dane o stylu jazdy. Za pomocą prostych wskazówek może skorygować błędy związane z eksploatacją pojazdu.

Analiza danych GPS, system alertujący przekroczenie prędkości, obroty silnika, zjechanie z trasy, informacje z magistrali CAN – pozwalają zmniejszyć zużycie paliwa, a tym samym emisję CO2. Temu sprzyja też rozsądna organizacja transportu.

IT w służbie ekologii

Systemy IT pełnią bardzo ważną rolę w polityce proekologicznej, nie tylko w sferze telemetrii. Staraliśmy się opracować narzędzia, które zaangażowałyby ( przekonały do naszej polityki) i klientów, i dostawców. Udostępniliśmy im rozwiązania B2B. Toteż dzięki prostym w obsłudze interface’om www znacznie poprawiła się jakość współpracy. Jest to widoczne zwłaszcza w sposobie wykorzystania powierzchni ładunkowych. Dzięki rozwiązaniom integrującym naszych klientów i ich dostawców, możemy skutecznie zmniejszać liczbę środków transportu, niezbędnych do przewiezienia tej samej ilości towaru.

Zmniejszamy emisję CO2, oszczędzamy pieniądze swoich kontrahentów i rozsądniej wydajemy swoje.

IT pośrednio wpływa również na poprawę zachowań ekologicznych w pozostałych działach.

Zacznij od rzeczy najprostszych

W transporcie- a w zasadzie realizując takie usługi -„produkuje” się ogromne ilości dokumentów, potwierdzających wykonanie poszczególnych czynności. Firma Polonia Logistyka „walczy” z tym „nadmiarem” na dwóch frontach.

Pierwszy w relacji dostawca- klient. Propagujemy i korzystamy z faktur, umów, rachunków itp. w formie elektronicznej. Służy do tego specjalna platforma. Pozwalająca też zainteresowanym łatwo i szybko sprawdzić istotne informacje np. o wielkości zobowiązań, terminach płatności.

Drugi front to praktyki i standardy wewnątrz firmy. Zastosowanie elektronicznego obiegu dokumentów oraz elektronicznej ich archiwizacji radykalnie zmniejszyło zużycie papieru.

Przekonanie pracowników do takich procedur wymagało rzeczowej argumentacji i konsekwencji w egzekwowaniu nowych zasad. Są to zmiany, które nie zaszły automatycznie. Ale stały się już dobrym zwyczajem w firmie.

Oczywiście wymagało to zmiany mentalnej – zwłaszcza u starszych pracowników, tych z dużym stażem i przyzwyczajonych do określonych standardów, które…. standardami być przestały w dzisiejszym rozumieniu.

Pozytywnym rezultatem takich działań jest też oszczędność czasu i ułatwienie pracy. Recycling dokumentów zszedł więc na drugi plan. To już raczej dodatek do biurowych czynności.

Koszty? Absolutnie

Działania ekologiczne, to nie są czynności nastawione na jakąś enigmatyczną i bliżej nieokreśloną korzyść. Nie jest to też „znak czasów” wynikający z mody.

Dostrzegamy w tym ogromny sens. Korzyść na wielu płaszczyznach. Coś, co stymuluje na plus rachunek ekonomiczny.

Proekologiczne myślenie kosztuje na początku ( zakupy, inwestycje, dbałość o jakość). A potem efekty są wymierne, widoczne i można je zaksięgować po stronie „ zysk”.