Warning: Use of undefined constant full - assumed 'full' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/Polonia_Logistyka/functions.php on line 262
O firmie
O firmie

Dotacja na kapitał obrotowy

Realizacja projektu w ramach działania:
3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Nr Umowy: POIR.03.04.00-24-0150/20-00
Nazwa Beneficjenta: Polonia Logistyka sp. z o.o.
Wartość projektu: 112 464,00 zł w tym 100% ze środków europejskich EFRR
Okres realizacji: 01.07.2020-30.09.2020

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ
DZIAŁANIE 3.4. „DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY”

Polonia Logistyka w dniu 16.07.2020r. otrzymała wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”

− cele projektu : Otrzymane dofinansowanie Polonia logistyka będzie mogła przeznaczyć na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności.

planowane efekty : Utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, w związku z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19

wartość projektu: 112 464,00 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote 00/100)

wkład Funduszy Europejskich: 112 464,00 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złote 00/100)